Europabevegelsen Troms og Finnmark

Foto: Shutterstuck. Begrenset gjenbruk

Europabevegelsen Troms og Finnmark ble opprettet på årsmøtet 30.06.21, da Europabevegelsen Troms og Europabevegelsen Finnmark slo seg sammen til ett Europalag. 

Styreleder er Halfdan Axel Schirmer; i tillegg sitter Oddbjørg Mikkelsen, Ernst R Mortensen, Thomas Torrisen, Viljar Hansen, Lars Echroll, Eglantina Molosiu og Jens Vibe i styret.

Protokoll fra årsmøte 29.06.2022

Du kan komme i kontakt med oss på tromsogfinnmark@europabevegelsen.no.