Romerike

Foto: Dmitry Valberg.

Europabevegelsen Romerike ble stiftet 19. april 2018.

Nyoppstartede Europabevegelsen Romerike ønsker å skape et lavterskeltilbud til de som er nysgjerrige på internasjonalt samarbeid og Europapolitikk. Vi ser frem til å bidra til å skape en dialog om EU og EØS på Romerike, samt blåse liv i en kunnskapsbasert debatt om fremtidens Europa og Norges plass i det.

Årsmøte i Europabevegelsen Romerike ble avholdt 12. mai 2022. Protokoll her.
Styret 2022-2023

Lars Salvesen (leder), Kathinka Bratberg (nestleder), Torgeir Kongshaug, Ernst-Modest Herdiekerhoff og Ole Gorm Berg.

Kontakt
romerike@europabevegelsen.no

Bli medlem, og vær med på å sette Europa på agendaen lokalt. For løpende og aktuell informasjon anbefaler vi at du blir medlem av vår Facebook-gruppe.