Europabevegelsen Buskerud

EB Buskerud ble startet opp igjen 28. september 2020.

Egil Bye er leder.
Styremedlemmer:
Tove Hofstad, Bhaunja Rasiah, Håkon B. Olsen og Steen Jacobsen.