Europabevegelsen Brussel

Styret i Europabevegelsen Brussel. Fra venstre: Nora Strømme, Siri Helene Hauge, Erlend Hansen, Ingvild Baustad Yuen, Hanne Thomassen Inderhaug, Karl Arthur Giverholt, og Elise Tingvoll

 

Velkommen til EB Brussel

Europabevegelsen Brussel er et Europalag for alle nordmenn som bor, jobber eller studerer i Belgia.

Leder er Ingvild Baustad Yuen, og styret kan kontaktes på brussel@europabevegelsen.no

Følg Europabevegelsen Brussel på Facebook, og ta kontakt her for å melde deg inn!