Europa og vi!

Europabevegelsen har den glede å invitere til foredrag med Thorvald Stoltenberg.

Stoltenberg vil holde foredrag om Europa slik han ser situasjonen idag.

Få i Norge har vel vært så direkte engasjert som ham i arbeidet for norsk tilslutning til EU. Han kombinerer lang erfaring med dypt engasjement og vil kunne gi oss unik innsikt i den politiske tenkning om forholdet mellom EU og Norge.

Møtet finner sted på KS Agenda, torsdag 27. november kl 10.

Meld din ankomst på Facebook

Møtet vil også blitt overført på nett og senere lagt ut på YouTube. Mer informasjon om dette kommer snart.

Velkommen!

Thorvald Stoltenberg - en varm entusiast for et integrert Europa.

Thorvald Stoltenberg – en varm entusiast for et integrert Europa.