EU tar internasjonalt ansvar

 I skyggen av Trump er EU i ferd med å etablere seg som den viktigste garantisten for en stabil verdensorden.

Av Irene Johansen, nestleder i Europabevegelsen. Innlegget var først på trykk i Klassekampen lørdag 21. juli.

Irene Johansen, nestleder i Europabevegelsen.

Med Putin-møtet og den pinlige retretten i etterkant, Trumps angrep på Merkel og uttalelser om at EU er en fiende, har den amerikanske presidenten skapt usikkerhet om USAs rolle i Europa. Dette skjer samtidig som Trump har startet en global handelskrig og skapt uro i NATO.

Felles for de fleste av Trumps utenrikspolitiske stunt er at de distanserer USA fra det som tradisjonelt er deres nærmeste allierte og reduserer landets rolle som ledende internasjonal aktør. Men der USA nå velger å trekke seg lenger unna, gjør EU det motsatte.

I skyggen av Trump har EU jobbet aktivt både innenfor og utenfor egne grenser. Unionen har blant annet inngått en ny handelsavtale med Japan og blitt enige med Kina om en styrket felles innsats mot klimaendringer.

Handelsavtalen mellom EU og Japan ble signert 17. juli. Det er unionens største frihandelsavtale noensinne, men har i stor grad gått under radaren her hjemme. Avtalen dekker et område som står for en tredel av verdensøkonomien og mer enn 600 millioner mennesker. Det sier seg selv at de økonomiske ringvirkningene vil være enorme. Norge er for øvrig ikke med i avtalen, og har heller ingen egen handelsavtale med Japan.

Dagen før signeringen av Japan-avtalen kom EU og Kina med en felleserklæring om å trappe opp kampen mot klimaendringer. Dette understreker nok en gang EUsledende internasjonale rolle i klimakampen, hvor man er helt avhengig av en felles global innsats for å lykkes. Enda viktigere er det at stormaktene viser vilje og står sammen etter USA trakk seg fra Parisavtalen i fjor.

Når verdens mektigste land holder stø kurs mot økt proteksjonisme og isolasjon, er det gode nyheter for verdensordenen at EU står igjen som en stabil og troverdig klippe. Det er også i Europa Norges trygghet og fremtid ligger.