EU-system for grensekryssing til Schengen

Europakommisjonen la 16. november fram et forslag om å opprette et EU-system for reiseopplysninger og reisetillatelser (ETIAS) for å styrke kontrollen av visumfrie reisende. Systemet vil føre til en mer effektiv forvaltning av EUs yttergrenser, forbedre den indre sikkerheten, samt gjøre lovlige grensekryssinger til Schengen-området lettere.

Dette skjer i kjølvannet av president Jean-Claude Junckers tale om unionens tilstand i september, og er det første konkrete resultatet av veikartet fra Bratislava.

You may also like...