EU styrker arbeidslivspolitikken

Den 17. november fant EUs sosiale toppmøte sted i Gøteborg, med statsminister Erna Solberg blant deltakerne.

Social Summit for Fair Jobs and Growth 2017

På invitasjon fra Sveriges statsminister Stefan Löfven og kommisjonspresident Jean-Claude Juncker møttes EUs stats- og regjeringssjefer, EU-institusjonenes presidenter, sosiale partnere og andre sentrale aktører til EU-toppmøte i Gøteborg, med fokus på rettferdig arbeidsmarked, sosial beskyttelse og vekst.

20 år etter forrige sosiale toppmøte, møttes stats- og regjeringssjefer igjen for å diskutere europeisk sosialpolitikk og tiltak for å bedre rettighetene til arbeidstakere. Møtet var delt opp i tre sesjoner som tok for seg henholdsvis tilgang til arbeidsmarkedet, rettferdige arbeidsforhold og støtte til personer som er i en overgangsperiode mellom to jobber.

Samtidig som aktørene var enige om å styrke arbeiderrettigheter i Europa, viste diskusjonene under endagsmøtet at det er uenigheter innad i unionen, særlig knyttet til hvor mye EU skal involvere seg i medlemslandenes individuelle sosialpolitikk.

Formålet med toppmøtet var å styrke EUs sosialpolitikk samt underskrive «Den europeiske søylen for sosiale rettigheter» – et prioritert prosjekt under Junckers presidentperiode. Søylen inneholder 20 politiske prinsipper bygget rundt de tre kategoriene; (1) like muligheter og tilgang til arbeidsmarkedet, (2) rettferdige arbeidsforhold, og (3) sosial beskyttelse og inkludering. Stats- og regjeringssjefene hadde på forhånd blitt enige om de 20 prinsippene og gitt Juncker, parlamentspresident Antonio Tajani og Estlands statsminister Jüri Ratas tillatelse til å skrive under på vegne av medlemslandene.

Ettersom prinsippene ikke er juridisk bindende for medlemslandene, er den sosiale søylen i stor grad symbolpolitikk. Samtidig gir det et viktig signal om at EU nå arbeider mer aktivt med sosialpolitikk enn på mange år.

Erna Solberg deltok under den delen av møtet som omhandlet jobbskaping og omstilling. Norge viste positivt engasjement gjennom å oppfordre EU til å utarbeide en felles europeisk strategi for å få bukt med arbeidslivskriminalitet. I forkant av møtet sendte statsministeren en 26-siders rapport til kommisjonspresident Juncker som tar for seg utfordringer med og potensielle felleseuropeiske tiltak mot sosial dumping og kriminalitet i arbeidslivet.

Les mer om programmet for og utfallet av det sosiale toppmøtet her. Den endelige rapporten fra møtet vil bli publisert mot slutten av uke 47.

You may also like...