EU styrker personvernet

Det nye regelverket styrker forbrukeres rettigheter og kontroll over opplysninger om en selv.

Av Johnny Olsrud, leder Europabevegelsen Vestfold. Innlegget var på trykk i Østlands-Posten mandag 4. desember.

Den 25. mai 2018* trer EUs nye personvernforordning i kraft i Norge. Med den styrker EU nå våre rettigheter overfor de som vil lagre informasjon om oss. Vi får blant annet rett til å vite hva som blir lagret, til å korrigere lagret informasjon, og rett til å ta med oss våre egne data når vi som kunder bytter tjenesteleverandører.

Forordningen gir oss og Datatilsynet i Norge mer muskler. Selskaper som lagrer ulike data om oss må nå sikre systemene sine og være seg langt mer bevisst på hva de allerede lagrer og hva de i fortsettelsen etterspør. Fra og med 26. mai bør selskapene tenke personvern først, brukerne foran selskapet.

Alle selskap må nå stille spørsmål ved hvorvidt de faktisk trenger å vite brukerens sivilstatus, religiøs tilhørighet, fagforeningstilknytning, alder, seksualitet, helseopplysninger m.m. Eller om hvor lenge arbeidsgiver er berettiget å lagre en ansattes opplysninger om permisjonssøknader, personlighetstest eller kontakt med AKAN, for eksempel. Hvis ikke informasjonslagringen kan forsvares, kommer bøtene. Store bøter, på opptil 20 millioner euro eller inntil 4 prosent av årlig omsetning.

Dette har ikke gått upåaktet hen blant selskaper og næringslivets organisasjoner. Det brummes om uhensiktsmessighet, og det begynner å haste. Innen et halvt år skal det meste være på plass. Etter det vil Datatilsynet ivrig, og med rette, følge opp våre nye forsterkede digitale rettigheter. Uberettiget tilgang på folks privatliv vil begrenses.

Vårt privatliv vernes i Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8 og i vår egen Grunnloven §102. Med EUs nye forordning utbedres og forsterkes allerede eksisterende lovgivning i Norge, personopplysningloven.

Den nye forordningen totalharmoniserer lovgivning gjennom hele EU/ EØS-området. Dette letter våre muligheter til å klage på selskaper uansett hvor vi eller selskapene befinner seg i dette området. Personvernet blir alleuropeisk, til glede for europeere som deg og meg.

 

* Oppdatering: prosessen er forsinket og forordningen forventes ikke å tre i kraft før i løpet av sommeren.

You may also like...