EU styrker NATO

Det er tydeligvis sommer og varmt når Senterpartiets Liv Signe Navarsete får det for seg at forsvarspartiet Høyre truer NATO fordi undertegnede også er tydelig for medlemskap i det europeiske fellesskapet, EU.

Dette innlegget var først på trykk i Dagsavisen, torsdag 26. juli.

Heidi Nordby Lunde, leder i Europabevegelsen. Foto: Stortinget.

Poenget mitt er at trusselen fra Putin i øst, handelskrigen fra Trump i vest, migrasjonsutfordringene fra sør og økende populisme i nord, burde tvinge fram en ny debatt om vår tilknytning til vårt naturlige verdifellesskap.

EØS-avtalen, som Navarsete er mot, sikret akkurat norsk industri og norske arbeidsplasser gjennom at Norge blir unntatt straffetoll for stål, og er forventet å få dette også for aluminium. Sveits, som bare har en handelsavtale med EU, slik Sp ønsker, har ikke fått det samme unntaket.

Når EU har vedtatt sanksjoner mot Russland, har Norge fulgt disse. Sammen står vi sterkere mot en aggressor som gjør det motsatte av normalen i sikkerhetspolitikken, nemlig destabiliserer i egne nærområder. Russlands nærområder er også Norges nærområder.

Et sikkerhetspolitisk samarbeid er ikke et nullsumspill, slik Senterpartiets medlem av utenriks- og forsvarskomiteen ser ut til å tro. Å styrke EUs sikkerhetspolitiske samarbeid svekker ikke NATO, snarere tvert imot. Derfor samarbeider NATO og EU om rundt 70 prosjekter, som går på alt fra dimensjonering av havner, veier og bruer, logistikk rundt forflytning av personer og materiell internt, samt bygge ned hindringer i form av lovverk, som for eksempel forbud mot et annet lands materiell på eget territorium. Det er ikke noe ønske fra noen av sidene om å duplisere kapasiteter, men sikre nødvendig flyt og forflytninger dersom dette skulle bli nødvendig.

Norges sikkerhet begynner i Europa og hvis EU knaker i sammenføyningene så gjør det også Norge mer utsatt. Et trygt, fritt og økonomisk sterkt Europa ikke bare forebygger konflikter som tidligere rev kontinentet i filler, men gjør også at vi som nasjonalstater står sterkere sammen mot eksterne trusler. Det europeiske samarbeidet og fellesskapet styrker NATO. Men det er NATO som er hjørnesteinen i norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk. Det ene utelukker med andre ord ikke det andre.

Heidi Nordby Lunde

Heidi Nordby Lunde er leder av Europabevegelsen i Norge.