EU på god vei mot 2020

EUs nyeste rapport om reduksjon av klimautslipp viser at EU er på god vei når det kommer til å nå utslippsreduksjonsmålene for 2020. De siste tallene viser at utslipp i EU ble redusert med 22 % mellom 1990 og 2015. I samme periode vokste økonomien med 50 %.

EUs klima- og energikommissær Cañete ser mot 2030 og påpeker at innføringen av nødvendig lovgivning for å innfri de nye utslippsreduksjonsmålene på 40 %, er en viktig prioritet for EU.

Les mer

You may also like...