EU-optimismen øker

Stadig flere europeere er positive til EU.

Det viser den halvårige Eurobarometer-spørreundersøkelsen, som ble lagt fram onsdag 2. august. 33.000 mennesker fra EUs medlemsland og kandidatland har deltatt i spørreundersøkelsen. Av disse ser 56 prosent optimistisk på EUs fremtid. Det er en oppgang på 6 prosentpoeng fra forrige undersøkelse. 38 prosent er pessimistiske, mens 6 prosent svarte at de ikke vet.

Også synet på EU er bedre enn tidligere. 40 prosent av de spurte har et positivt syn på unionen. 37 prosent har et nøytralt syn på EU, mens 21 prosent er negativt innstilt. Her er det en økning fra sist, da 35 prosent svarte de så positivt på EU.

Det kommer også frem at så mange som 68 prosent føler seg som EU-borgere. Dette er det høyeste antallet siden man begynte å spørre om dette i 2010.

Terrorisme største EU-utfordring

I undersøkelsen kommer det frem at terrorisme for første gang blir sett på som EUs største utfordring. Deretter følger innvandring, som tidligere ble sett på som den største utfordringen. Et stykke bak disse to følger den økonomiske situasjonen. På nasjonalt nivå er de største bekymringene arbeidsledighet og innvandring.

Også nordmenn spurt

I tillegg til den ordinære undersøkelsen er for første gang er også innbyggere i land som ikke EU-medlemsland eller kandidatland spurt om deres syn på unionen. Av de elleve landene er det Brasil som har et mest positivt syn på EU, hvor hele 94 prosent sier de er positive, deretter følger Kina med 84 prosent og India med 83 prosent.

De er de tre landene som grenser til EU som er mest skeptiske. I Norge, Russland og Sveits svarte mellom 43 og 46 prosent at de har et positivt syn på unionen.

Hele Eurobarometer-undersøkelsen kan du lese her.