EU-interesser først?

OBS! Har EU gjort noe mot Norge som de ikke hadde rett til – igjen?

Skrevet av Kjell Tørlin Andreassen, EB Sørlandet – på trykk i Fædrelandsvennen 03.01.15.

Vi i Europabevegelsen er ikke så mange i disse dager, men vi arbeider hardt for å sette Norges tilknytningsformer til EU til debatt og å vise hvordan EU som politisk organ virker ved vårt litt spesielle forhold til EU i dag.

Hvis en varegruppe skal inngå i frihandelsområdet «det indre marked», må medlemmene i frihandelsområdet først bli enige om definisjonen på varene, dvs. hvilke reguleringer som skal gjelde for vedkommende varer. Dette gjelder for alle former for frihandelsområder: selv om det bare skulle gjelde en handelsavtale mellom f.eks EU og Norge.

Barnematdirektivet er åpenbart en slik felles forståelse av bestemmelsene for barnematproduksjon, og direktivet må være blitt til gjennom en demokratisk prosess i EU. Selv om demokratiet ikke alltid fungerer ideelt, er det likevel den beste måten vi har for å avgjøre slike saker, og i EU er det både EU-parlamentet og Ministerrådet (dvs. medlemsstatenes regjerninger) som må vedta direktivene.

Norge og norske politikere kan ikke påvirke denne prosessen i EU, og Sverige kan heller ikke på våre vegne formelt påvirke – det skulle bare mangle. Vi ønsket ikke EU-medlemskap i 1994 og kan derfor ikke forlange å kunne være med å bestemme i EU`s indre prosesser på noen måte.

At Norge likevel ønsket å være med i frihandelsområdet «det indre marked» gjennom EØS-avtalen er også vårt suverene valg.

At EU`s barnematdirektiv som pr. definisjon er blitt til gjennom en demokratisk prosess i EU, er et uttrykk for EU`s interesser er jo som det skal være, og det ville være særdeles udemokratisk hvis Norge skulle blande seg i det.

Men den måten Norge har valgt å delta i Europa`s «indre marked» på, medfører at vi ikke får noen formell innflytelse på utforming av direktivene i EU, før de presenteres for oss gjennom EØS-avtalen. Norge har likevel vurdert deltakelse i frihandelsområdet «det indre marked» som så viktig for landet at vi aksepterer dette «demokratiske underskuddet»

Det er ikke EU`s skyld – det er Norges skyld, og vi ville fått innflytelse over utformingen av direktivene hvis Norge hadde vært medlem i EU.

You may also like...