EU-året 2018

Dette må du vite om sakene som vil prege EU i 2018.

Etter mange år preget av kriser, problemhåndtering og raske kompromisser, er tiden inne for å legge de langsiktige planene for hvordan fremtidens EU vil se ut. Denne debatten, sett i lys av brexit-forhandlingene, vil bli blant de viktigste sakene som vil prege EU i 2018.

Men samtidig som nye utfordringer oppstår, vil 2018 også innebære en videreføring av gamle langvarige politiske kamper på tvers av partier, land og interessegrupper i hele Europa. Det er ingen tid å miste på å løse opp disse flokene. I 2019 er det valg til Europaparlamentet, påfulgt av utnevnelse av en ny Europakommisjon. 2018 blir dermed siste mulighet for de sittende politikerne å fullføre sine valgløfter som vil definere deres ettermæle.

Her kan du lese mer om de viktigste sakene som vil prege EU i 2018:

 

Her kan du laste ned Europabevegelsens kalender for 2018 med datoer for årets viktigste europapolitiske møter.

 

Videre lesning

Europaparlamentets 10 saker å følge med på i 2018

Felles erklæring fra EUs institusjoner om EUs prioriteringer for 2018-2019

Mediahuset POLITICO forbereder deg på politikkområdene som vil prege 2018

Camilla Walstad

Camilla Walstad er prosjektmedarbeider for Europabevegelsens EØS-prosjekt.