EU-høring om utfordringer for detaljhandelen i lys av økende e-handel

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 17.7.2017

You may also like...