EU-høring om supercomputere

I Norge finner vi supercomputerne Vilje og Abel, drevet av henholdsvis NTNU/Metreologisk insititutt og UiO.

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 3.8.2017.

You may also like...