EU-høring om sekundært marked for misligholdte lån

Public consultation on the development of secondary markets for non-performing loans and distressed assets and protection of secured creditors from borrowers’ default.

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.7.2017

You may also like...