EU-høring om mulig økodesign-regelverk for utstyr til profesjonelle servere og datalagring

Public consultation on potential measures for regulating the environmental impact of enterprise servers and data storage products.

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 10.7.2017.

You may also like...