Norsk høring om markedsmisbruksforordningen om innsidehandel

Ny forordning om markedsmisbruk (MAR) som erstatter direktiv 2003/6/EU om markedsmisbruk, inneholder regler om:

• Utvidelse av virkeområde til å omfatte flere markedsplasser og instrumenter
• Presisering av at algoritmehandel og såkalt «high frequency trading» omfattes av markedsmanipulasjonsbestemmelsen.
• Markedsmanipulasjonsbestemmelsen utvides til å omfatte forsøk på manipulasjon.
• Kompetent skal gis myndighet hjemmel til å sikre bevis i større utstrekning enn i dag.
• Tilsynsmyndigheten skal ha kompetanse til å ilegge administrative sanksjoner og bøter mv.
• Samarbeid mellom tilsynsmyndighetene ved transaksjoner som har tilknytning til flere land, herunder med tredjeland.
• Beskyttelsesordning for varslere («whistle blowing»).

Les mer om forordningen her

Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Finansdepartementet 18.7.2017

You may also like...