EU-høring om gebyrer ved betalinger over landegrensene

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 24.7.2017

You may also like...