EU-høring om Det europeiske miljøbyrået og Det europeiske miljøopplysnings- og miljøovervåkningsnett

EU-høring oom evaluering av EUs miljøbyr og EIONET igangsatt av Kommisjonen 17.7.2017.

Rettsakten endrer og tilpasser forordning 1641/2003 om opprettelse av det europeiske miljøbyrå (EEA) og tilhørende organisatorisk nettverk (EIONET), som igjen var en endring av forordning EEC nr. 1210/90. Rettsakten innebærer i hovedsak en kodifisering av tidligere forordning slik at den samordnes med forordninger for andre tilsvarende organer. I tillegg er det foretatt noen få tilpasninger av administrativ karakter, men som ikke anses å være vesentlige.

Les mer om forordningen her

You may also like...