EU-domstolen sier nei til trygdeturisme

Arbeidsledighet, trygeturisme

EUs øverste domstol slo 11. november fast at EU-medlemsland kan nekte borgere fra andre medlemsland tilgang til velferdsgoder.

Dette gjelder mennesker som flytter til et annet land utelukkende for å motta velferdsgoder.

Saken dreide som en rumensk kvinne som hadde bosatt seg i Tyskland sammen med sitt barn. Kvinnen var uten utdanning og hadde aldri tidligere vært i arbeid. I følge retten hadde hun ikke kommet til Tyskland for å arbeide, i løpet av de fire årene i landet hadde hun heller ikke gjort noe for å få seg jobb.

Hun hadde mottatt barnetrygd fra den tyske staten, men gikk til retten da hun fikk avslag på søknad om ytterligere bidrag som arbeidsledige i Tyskland har tilgang til. I følge EUs øverste domstol var avslaget ikke i strid med EUs lovgiving.

Dommen slår fast at EU-borgere ikke har krav på velferdsgoder de første tre månedene av et opphold i et annet medlemsland enn der de selv kommer fra. Varer oppholdet mer enn tre måneder, men mindre enn fem år, kan man kun kreve velferdsgoder dersom man er i arbeid, er man ikke det må man leve på egne midler. Dette gjelder også i Norge og for nordmenn.

Trygdeturisme innad i EU har vært kilden til mye debatt, spesielt i Storbritannia. Statsminister David Cameron har tidligere uttalt at retten til fri bevegelse burde innskrenkes på grunn av dette fenomenet, det til tross for at utenlandske EU-borgere i snitt betaler mer til det britiske velferdssystemet enn briter selv. I følge nettavisen EUobserver vil dommen trolig blidgjøre kritikerne.

Les pressemelding fra EU-domstolen her.

Her kan du lese mer om trygdeordningen i EU og EØS.