EU avholder toppmøte om brexit

Den 29. april samlet EUs toppledere seg for å diskutere hvilke retningslinjer som skal følges i brexit-forhandlingene. Her diskuterte de blant annet at de ønsker en ryddig prosess der innbyggernes rettigheter står i fokus, og der fred og stabilitet blir opprettholdt.

 

I etterkant av møtet ble det sendt ut en pressemelding der Rådet skriver følgende;

«Throughout these negotiations the Union will maintain its unity and act as one with the aim of reaching a result that is fair and equitable for all Member States and in the interest of its citizens. It will be constructive and strive to find an agreement. This is in the best interest of both sides. The Union will work hard to achieve that outcome, but it will prepare itself to be able to handle the situation also if the negotiations were to fail.

These guidelines define the framework for negotiations under Article 50 TEU and set out the overall positions and principles that the Union will pursue throughout the negotiation. In this context, the European Council welcomes the resolution of the European Parliament of 5 April 2017. The European Council will remain permanently seized of the matter, and will update these guidelines in the course of the negotiations as necessary. Negotiating directives will be adjusted accordingly.»

Jean-Claude Juncker, Europakommisjonens president og Donald Tusk, Det europeiske råds president. Foto: Den europeiske union

Jean-Claude Juncker, Europakommisjonens president og Donald Tusk, Det europeiske råds president, på vei til pressekonferanse etter møtet. Foto: Den europeiske union

De presenterer så retningslinjene de har blitt enige om. Her følger noen av hovedområdene Rådet diskuterte:

Kjerneprinsipper:

Rådet skriver at de vil fortsette å basere seg på prinsippene som ble presentert i juni 2016, og understreker igjen at de ønsker å ha et tett forhold til Storbritannia i fremtiden. De vektlegger at det ikke kan være noe «cherry picking», og at Storbritannia ikke kan ha de samme rettighetene og fordelene som medlemmer etter at Storbritannia trer ut av unionen.

 

Forhandlinger i ulike faser:

EU ønsker med dette at utmeldingen skal skape så lite usikkerhet som mulig, og å minimere forstyrrelser forårsaket av den brå endringen.

 

Avtale om ordninger for en ryddig utmeldelse:

Her ligger fokuset på å sikre EU-borgere i Storbritannia, samt briter som bor i EU-land, sine rettigheter. De understreker også viktigheten av å unngå et juridisk vakuum der bedrifter ikke får handlet med utlandet når utmeldelsen er fullført. Forholdet mellom Irland og Storbritannia blir også nevnt, og det er viktig for alle parter at forpliktelsene til fredsprosessen her blir overholdt.

 

Foreløpige og forberedende diskusjoner om et rammeverk for fremtidens forhold mellom EU og Storbritannia:

EU ønsker Storbritannias ønske om et tett forhold til Unionen velkommen. Rådet skriver at de vil kunne ferdigstille en handelsavtale når Storbritannia ikke lenger er en medlemsstat. EU sier også at de står klar til å etablere samarbeid innenfor områder som bekjempelse av terrorisme og internasjonal kriminalitet, samt sikkerhet og forsvar.

 

Prinsippet om lojalt samarbeid:

Frem til Storbritannia forlater unionen er de et fullverdig medlem av EU, og har alle rettigheter og plikter som følger med dette.

 

Hele pressemeldingen om retningslinjene finner du her.

 

You may also like...