Et varslet politisk selvmord

Av Torbjørn Wilhelmsen, styremedlem i Europabevegelsen.

Ulf Sverdrup leverer i DN 14.9. en analyse som peker på at EØS fortsatt kan være et alternativ for Storbritannia (UK). Jeg er enig i analysen, men uenig i konklusjonen.

En EØS-tilknytning mellom EU og UK ville være langt å foretrekke fremfor de alternativer vi ser i dag, dersom vi ser bort ifra det som er naturlig også for Norge, nemlig fullt EU-medlemskap. Men så biter Sverdrup seg selv i halen når han på den ene side argumenterer for at det var fri flyt av arbeidskraft (og andre innvandrere) som trolig utgjorde den største komponenten i exit-flertallet, mens han samtidig påpeker at dette kan britene muligens leve med i en EØS-avtale.

Normalt sett vil et folk og en nasjon takke ja til det demokratiske tilleggsgodet som det en plass i EU-parlamentet og i Kommisjonen et fullt medlemskap representerer, fremfor å betale for markedsadgang uten å bidra i EUs politiske organer. Som en professor i sammenliknende politikk uttrykte det: Sammenliknet med alternativet, representerer EU et demokratisk overskudd.

Skulle statsminister May og hennes kabinett foreslå EØS som relasjonsform, er jeg redd det vil bli et politisk selvmord. Tradisjonelt, historisk ligger det ikke til det britiske politiske kostholdet å svelge kameler fra 27 leverandører, mothårs.

Nå behøver ikke slike selvmord nødvendigvis å være så smertefulle. Sånn sett vil et forslag om en EØS-tilknytning være verst for det britiske konservative partiet som har rotet hele nasjonen bort som følge av elendig politisk taktikkeri. For britene kan et varslet politisk selvmord av denne karakter, være greit for enkelt å komme videre i en forpliktende relasjon til landene på Kontinentet. En EØS-avtale blir i så fall over statsminister Mays politiske lik. I dagens politiske situasjon i UK virker likevel ikke dette særlig sannsynlig.

I tillegg er det viktig å ha klart for seg at EU – helt på egenhånd – også kan komme til å gjøre seg tanker om fremtidig relasjon til UK. Det er ikke opp til britene alene å avgjøre hvordan de formelle båndene mellom UK og EU skal se ut.

You may also like...