Et grønt skritt nærmere EU

Regjeringspartiene, Kristelig Folkeparti og Venstre har i dag lagt forslag å slutte seg til EUs klimarammeverk og med det innen 2030 kutte klimagassutslippene med minst 40 prosent sammenlignet med 1990.

– Dette er gledelige nyheter om en ambisiøs heving av norsk klimapolitikk som vil være i tråd med togradersmålet for global oppvarming. Både fremoverlent og naturlig, konkluderer Kirsti Methi, generalsekretær i Europabevegelsen. – EU er en global klimapådriver og vår viktigste samarbeidspartner!

Den nye stortingsmeldingen som fremmes fredag 6. februar legger til grunn en tettere kobling til EUs klimapolitikk og et økt internasjonalt samarbeid.

– Gjennom EØS-avtalen blir mange av EUs bestemmelser allerede en del av norsk lov på områder som miljø, klima og energi. Nå vil Norge forplikte seg til de samme klimapolitiske målsettningene som EU, sier Methi.

I dag er omlag halvparten av norske utslipp er omfattet av det europeiske kvotesystemet (EU ETS). Innad i dette systemet kan Norge kjøpe kvoter og gjennomføring av klimatiltak i andre EU-land.

Europabevegelsen tok i 2010 allerede til ordet for en langt mer proaktiv holdning innenfor rammen av en aktiv europapolitikk i videreutviklingen av EUs miljø- og klimapolitikk og et sterkere engasjement innad EUs klimakvoteregime.

Les EBs høringsuttalelse om  Klimakur 2020

Utslippskutt