Et endelig farvel til innstilte tog?

Konkurranse er bra for dem som driver selskapene, men spesielt bra er det for kundene.

Av Mathias O. Oseberg, styremedlem Europabevegelsen Romerike. Innlegget var publisert i Romerikes Blad 5. oktotber.

Hva gjorde introduksjonen av Norwegian med prisene på flybillettene til SAS? Hva gjør Q-meieriene med produktutviklingen i Tine? Nå skjer det endringer også i jernbanesektoren i Norge. NSB får konkurranse på persontransport. Men hører vi et hurra?

Det er litt over 150 år siden Norges eldste jernbanestrekning, hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll, ble åpnet. I 1854 åpnet Lillestrøm stasjon som et stopp på hovedbanen, og rundt ti år senere ble den flyttet i forbindelse med byggingen av Kongsvingerbanen.

Viktig for landet 
For Norge har storstilt jernbaneutbygging hatt stor betydning for moderniseringen av det norske samfunnet ved å gjøre avstander mindre, og knytte landet bedre sammen. Det samme gjelder for de fleste europeiske land. Europeisk jernbanehistorie er for det meste en historie om nasjonsbygging, og fortsatt drives tog i statseide selskaper, som NSB.
Men det nasjonale utgangspunktet for jernbanedrift førte til fravær av internasjonale tekniske standarder, signalsystemer, kraftforsyning og sporbredde. For å øke effektiviteten og konkurransekraften til jernbanedriften har EU systematisk arbeidet for å innføre felles europeiske standarder slik at tog blir billigere, bedre og mer effektive. Dette for å gagne forbrukerne, altså deg og meg.

Til tross for store investeringer og dereguleringer har ikke persontransporten med jernbanen økt så mye som man ønsket – til tross for de miljøgevinster, komfort og den sikkerhet tog representerer som transportmiddel.

EU har fått gjennomslag for økt konkurranse gjennom innføring av såkalte «jernbanepakker». Nå er en fjerde «jernbanepakke» på vei.
Målet til jernbanepakke 4 er ikke å svekke landenes kontroll over egen jernbane, men å øke konkurranseevnen til togtrafikken og redusere byråkratiske barrierer. Selskaper som skal legge inn anbud må beviselig være i stand til å drive sikker, og ikke minst, punktlig passasjertransport. Jernbanepakke 4 åpner også for at nymoderne tog får lettere innpass på markedet.

Godt i gang 
Den fjerde jernbanepakken vil bli gjort gjeldende i EØS-land, deriblant Norge. Et vedtak er ventet i løpet av februar 2019, med virkning fra og med desember samme år. Da må alle offentlige kjøp av transporttjenester på jernbaneskinner ut på anbud.

I Norge er forberedelsene godt i gang med utskillelse av Bane Nor som eier av skinnegang og signalsystem, og med ansvar for sikkerheten av banenettet. NSB er for lengst blitt et eget selskap som til og med konkurrerer om oppdrag i utlandet. Det er åpenbart at en økt konkurranseutsetting vil utfordre enkeltmennesker og miljøer i Norge som er vant med gårsdagens modell, og med særskilte privilegier. Samtidig har det skjedd betydelige forbedringer i norsk jernbanesektor de siste 150 årene.

Med den fjerde jernbanepakken blir det reell konkurranse om kundene som velger miljøvennlig transport. I tillegg er det grunn til å håpe at vi også får mer tog for pengene. Det vil si færre innstilte tog og lavere priser.

Her kan du lese og laste ned Europabevegelsens faktaark om EUs jernbanepakke IV.