Et digitalt indre marked

Et digitalt indre marked tar form

Et digitalt indre marked tar form

De ulike politiske gruppene i Europaparlamentet er allerede i gang med sine prioriteringer for et digitalt indre marked (DSM). Det ventes spesielt diskusjoner knyttet til opphavsrettsreform, forbrukerbeskyttelse og åpenhet.

Denne teksten er hentet fra Stortingsbibliotekets EU/EØS-nytt.

De politiske gruppene har svært ulike prioriteringer når det kommer til den kommende strategiens hovedpunkter, skriver Europolitics. De konservative (EPP) fremhever utviklingen av digital infrastruktur som en forutsetning for god konkurranseevne, blant annet gjennom allokering av frekvenser og investeringer i ny bredbåndsteknologi (4G, 5G, fiber). EPP mener dagens system for opphavsrett vil tjene på å være mer fleksibelt og enkelt, men at det forutsetter en hensiktsmessig godtgjørelse til opphavsmenn.

Sosialdemokratene (S&D) forbereder for øyeblikket sine prioriteringer, men enkelte parlamentsmedlemmer har uttalt at etablering av arbeidsplasser og tilgang til digitale tjenester må bli sentralt.

Liberaldemokratene (ALDE) legger i sitt posisjonsnotat vekt på åpenhet for forbrukere. De ønsker også å sikre at alle husstander i Europa skal ha tilgang til bredbånd med en hastighet på minst 100 megabytes per sekund, og at det etableres et grensekryssende og integrert system for opphavsrett som balanserer mellom opphavsmenns rettigheter og forbrukerrettigheter.

De Grønne (G/EFA) prioriterer en opphavsrettsreform høyt, og mener dagens system er en hindring for å få utviklet et digitalt indre marked. De vil også ha slutt på «geoblocking». Gruppen av konservative euroskeptikere (ECR) vil prioritere besparelser for forbrukere, blant annet gjennom grensekryssende e-handel.

Kommisjonen legger frem strategien for et digitalt indre marked 6. mai. I følge en lekket versjon kritiseres mangel på gjennomføringskraft hos medlemslandene, og det foreslås relativt store endringer. Kommisjonen mener at man ved å skape et digital indre marked kan generere opp til 340 mrd. euro i økt europeisk BNP.

Regjeringen sendte i slutten av februar et brev til Kommisjonen, sammen med et «non-paper» som presenterer Norges syn på et digitalt indre marked. DSM var tema i møtet i Europautvalget 28. april, og kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sa ved den anledning at Norges innspill var blitt godt mottatt av EU. Det ble etterlyst en egen melding til Stortinget om DSM. (Møtereferat vil bli publisert denne eller neste uke).

You may also like...