Estland tar over EUs formannskap

Storbritannia skulle egentlig ha det roterende formannskapet høsten 2017, men dette ble endret grunnet brexit. Første juli tok derfor Estland over formannskapet for Rådet for Den europeiske union.

Rådet for Den europeiske union er også kjent som Ministerrådet eller Rådet. Formannskapet leder og tilrettelegger arbeidet i Rådet i et semester av gangen. Dette ansvaret går på rundgang mellom EUs medlemsland. Ministerrådet er en av de tre hovedinstitusjonene i EU, sammen med Europakommisjonen og Europaparlamentet. Sistnevnte utgjør sammen med Rådet den lovgivende myndighet i EU.

Lær mer om formannskapet her

Alt ettersom hvilke politikkområder som skal behandles trer Rådet ulike konfigurasjoner, der ministere og fagstatsråder fra de ulike medlemslandene møter. Dersom landbrukspolitikk diskuteres, møtes landbruksministerne. Er det økonomi som står på agendaen, møtes alle finansministrene. Når de enkelte lands politiske ledere (statsminister eller presidenter) trer sammen kalles dette toppmøtet Det europeiske råd.

Estland, som ble medlem av EU i 2004, innehar formannskapet for første gang. Det estiske formannskapet har som mål å være kunnskapsbasert, effektivt og åpent. De skal fokusere spesielt på digitalisering, innovasjon, sikkerhet og miljø.

Les mer om Estlands satsninger for sitt formannskap

Lær mer om Estlands prioriteringer her

You may also like...