Er leketøy fortsatt giftige?

Nå skal leketøysdirektivet endelig strammes inn igjen. Unger slikker og tygger på ting – selvfølgelig! Da er det viktig å sette ekstra strenge krav til leker sammenlignet med produkter som bare skal brukes av voksne. Reglene for sikkerhet og ansvar har ikke vært behandlet på flere år, men endelig skjer det noe.

Forrige gang
Etter flere dødsfall i USA og at leketøysprodusenter, som Mattel og Fisher Price, gjennom 2007 måtte kalle tilbake flere titalls millioner leketøy, strammet EU i 2009 inn på det daværende 20 år gamle leketøysdirektivet. På overtid, for å si det mildt!

Endelig fikk man på plass ny terskelverdier for bly, krom og kvikksølv, begrenset bruk av magneter og løse deler, samt forbud på enkelte kjemikalier funnet i plastikk. CE-merking ble for alvor gjort gjeldende på leketøy i Europa og er i dag nærmest anse som et kvalitetsstempel. Har man egentlig leketøy som ikke er CE-merket? Neppe!

CE-merket er en av EUs mange standarder som gjør hverdagen vår enklere og tryggere, og gjennom EØS-avtalen mottar vi omtrent alt av regelverk på slike områder, uansett om det gjelder leker, mat, hvitevarer eller annet. Men, som på mange områder, så må man følge med i tiden og oppdatere også disse standardene.

Denne gang
Nå kommer endelig en ny revidering av leketøysdirektivet, og det nesten 10 år siden forrige gang. Ny forskning viser at selv små doser tungmetaller som bly kan gi ADHD og redusert IQ – da bør jo dosen gjøres så liten den bare kan, eller man bør vurdere forby det helt.

Men selv ekspertene er ikke enig om hvor grensen skal gå, så da har det faktisk tatt litt tid. Til slutt måtte Europakommisjonen i år skjære igjennom og nå ligger det nye forslag til behandling. Så får en bare håpe de blir vedtatt så fort som mulig. Ting tar tydeligvis tid!

 

Christian P. Fjellstad
Rådgiver i Europabevegelsen

You may also like...