Er du vår neste praktikant?

Europabevegelsen tilbyr et variert og lærerikt praktikantopphold for perioden august 2022 til juni 2023.

Vi er på jakt etter en person med faglig bakgrunn i europastudier, statsvitenskap, historie, media og journalistikk eller andre relevante studier. Det kreves svært god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk. Det er en fordel om du har kjennskap til WordPress og erfaring med sosiale medier.

Målsetting med praktikantordningen er å bidra i Europabevegelsens daglige arbeid, med spesiell vekt på informasjonsformidling om Europa og EU. Arbeidsoppgavene vil omfatte alt fra artikkelskriving for våre nettsteder ieuropa.no og europabevegelsen.no, publisering i sosiale medier, delta i gjennomføringen av ulike prosjekter og annet organisatorisk arbeid. Praktikanten har også ansvar for et nyhetsbrev som går ut til alle organisasjonens medlemmer hver andre uke, med nyheter fra Europa og EU. Stillingen vil til en viss grad bli formet ut fra praktikantens erfaringer og egenskaper.

Praktikantordningen er en 80 % stilling (fire dager per uke), og er lønnet med 70 % av lønnstrinn 19 i statens lønnsregulativ. I tillegg dekkes telefonutgifter. Det vil bli anledning til å delta på relevante kurs og seminarer. Oppstart vil være 23. august 2022, og vil i utgangspunktet vare i 10 måneder frem til 22. juni 2023. Dersom et kortere engasjement er ønskelig for deg, vennligst oppgi dette i søknaden.

Personlig initiativ, selvstendighet, humor og gode samarbeidsevner er blant egenskapene vi vektlegger. Det er også en stor fordel om du har et engasjement for europeisk samarbeid.

Europabevegelsen er en landsomfattende medlemsorganisasjon i vekst. Vi holder til sentralt i Oslo, hvor vi er samlokalisert med Europeisk Ungdom.

Søknadsfrist: 7. juni 2022.

Send en kortfattet søknad med CV til eb@europabevegelsen.no. Merk søknaden med «Praktikantstilling».

For mer informasjon, kontakt generalsekretær Fredrik Mellem på telefon 932 63 892.

You may also like...