EØS er viktig for norsk sjømatnæring

Vårt nye informasjonshefte tar for seg betydningen av EU og EØS for en av Norges viktigste næringer.

Fisken er selve livsgrunnlaget for befolkningen langs kysten – fra Skagerak til Finnmark. I løpet av årene etter at et flertall i Norge sa «nei» til EU i 1972 og 1994, har bransjen endret seg. Totalt sett selger vi betydelig mer fisk nå enn før, og oppdrettsnæringen står for mye av veksten. Hele 90 prosent av all norsk fangst blir eksportert, og to tredeler av disse eksportinntektene kommer fra EU. Norsk sjømateksport til EU reguleres av en kompleks sammensetning av avtaler, der EØS-avtalen spiller en hovedrolle. Dette er tematikken for Europabevegelsens nye informasjonshefte Sjømat og EØS.

«I 1994 var det et betydelig flertall i befolkningen langs kysten som holdt med «nei-siden». Mytene fra 1972 og 1994 lever i mer eller mindre godt velbefinnende, mens realitetene har endret seg. Det er dette som er bakgrunnen for at Europabevegelsen har satt EØS og norsk sjømat på agendaen med dette informasjonsheftet» forklarer Torbjørn Wilhelmsen. Han er sentralstyremedlem i Europabevegelsen og leder organisasjonens sjømatutvalg.

«Vi vil gjerne bidra til en opplyst debatt om disse forholdene, og vi tar med glede i mot invitasjoner fra personer og grupper som er interessert i å utvide kunnskapen om hvordan Norges nest største bransje påvirkes av landets forhold til EU. Vi håper at heftet vil bidra til økt forståelse for hvor viktig forholdet til EU er. Kyst-Norge har alt å vinne på et godt og forutsigbart hjemmemarked blant 500 millioner mennesker i Europa», avslutter Wilhelmsen.

 

KONTAKT

Torbjørn Wilhelmsen
Sentralstyremedlem
+47 906 55 913
torbjorn@wikos.no
Twitter: @towilhelm

 

OM HEFTET

Informasjonsheftet tar for seg handelen med sjømat mellom EU og Norge. EU er Norges største marked og er særlig viktig for norsk eksport av sjømat. Det aller meste av all norsk fangst blir eksportert ut av landet, og to tredeler av de samlede eksportinntektene fra sjømat kommer fra EU. Det gjør sjømat til den tredje største eksportnæringen etter olje og gass.

Handelen med sjømat til EU reguleres av en kompleks sammensetning av avtaler, varierende kvoter og tollsatser, der EØS-avtalen spiller en hovedrolle. Heftet tar for seg betydningen av EØS-avtalen for sjømatnæringen, hvilke muligheter og problemstillinger dagens regime skaper, samt hvilke internasjonale utfordringer næringen vil komme til å møte i fremtiden.

En trykket versjon av heftet blir sendt i posten til alle våre medlemmer før jul. Den elektroniske utgaven kan du laste ned her: SJØMAT OG EØS.

Camilla Walstad

Camilla Walstad er prosjektmedarbeider for Europabevegelsens EØS-prosjekt.

You may also like...