EØS og oss

Mange EU-motstandere forstår ikke hva EU er.

Dette debattinnlegget var på trykk i Nationen torsdag 21. desember.

I en kommentar i Nationen skriver Eva Nordlund at EU-tilhengere i over 25 år effektivt har underslått at en handelsavtale med EU kunne vært et alternativ til EØS-avtalen, men at Storbritannia via Brexit nå viser vei. Hun viser til Stortingsproposisjon nr. 100, 1991-92 fra Gro Harlem Brundtlands egen regjering, der det står at EØS-avtalen i liten grad skiller seg fra den eksisterende frihandelsavtalen med EF når det gjelder markedsadgangen.

Med det viser hun, som svært mange EU– og EØS-motstandere, i hvor liten grad de egentlig forstår både hva EU og EØS er. EØS-avtalen er mye mer enn en bilateral handelsavtale, der partene oppnår enighet om betingelser for markedsadgang.

EØS knytter oss til EUs indre marked gjennom å harmonisere og adoptere regelverk som gjør at norske industrier og bedrifter tilpasser seg krav for å kunne selge varer og tjenester i EUs snart 27 medlemsland.

Vi kan sikkert sikre oss markedsadgang for fisk uten EØS-avtalen, men det er veterinæravtalen vi har via EØS som sikrer at ikke 170 vogntog om dagen blir stående i kontroll ved EUs grenser, men får kjøre fritt inn til sine kunder før fisken blir dårlig.

Nordmenn får selvsagt bruke mobiltelefoni på ferie i Europa, men det er EØS-avtalen som sørger for at de ikke betaler åtte ganger mer enn en EU-borger for bruk av mobildata.

Norske banker er helt avhengig av at Norge adopterer europeiske finansreguleringer for å få lån i europeiske finansinstitusjoner, som de kan formidle videre som bedriftslån for å skape arbeidsplasser eller huslån for at norske familier skal få skape et hjem.

Det er EØS-avtalen som sørget for at 240 000 EØS-borgere kunne jobbe i Norge og betale for familien sin, i stedet for å gå arbeidsledige hjemme, på et tidspunkt dette var nødvendig for norsk økonomi.

EØS er ikke bare en handelsavtale. Via EØS er Norge med på EUs kontinuerlige arbeid for å redusere handelshindre og sørge for like konkurransevilkår.

På grunn av EØS-avtalen har ikke Norge blitt det annerledeslandet EU-motstanderne ville ha, der vi skulle spikke våre egne postkasser og produsere vaskemaskiner sjæl. Men uten EØS-avtalen kunne vi risikert å bli nettopp det, så annerledes at vi stilte oss på siden av vårt største marked.

De snart rundt 10.000 lover og reguleringer som Norge har adoptert og tilpasset oss, ville effektivt utgjort 10.000 handelsbarrierer til tross for en handelsavtale som bare ga markedsadgang.

Nei-sidas debatt om alternativer underslår definitivt det. Det er 10.000 grunner til å bli med i EU bare der. Eventuelt hegne om vår viktigste handelsavtale, fordi den nettopp er så mye mer enn bare det.

Heidi Nordby Lunde
Leder i Europabevegelsen

Heidi Nordby Lunde

Heidi Nordby Lunde er leder av Europabevegelsen i Norge.