EØS og globale Glåmdal

Maria Hollen, leder i Europabevegelsen Hedmark

Maria Hollen, leder i Europabevegelsen Hedmark

Forutsigbarhet internasjonalt styrker fagmiljøene lokalt. Kongsvingerregionen og EØS spiller hverandre gode.

Skrevet av Maria Hollen, leder i Europabevegelsen Hedmark. Innlegget ble publisert i Glåmdalen 13. juni (nett) og 14. juni (papir).

EØS-avtalen sikrer markedsadgang og like vilkår i hele Europa, noe som er viktig for norsk eksportnæring. Norge lever av å handle – særlig med EU, som er vårt største marked. Motstandere av globalisering og forpliktende internasjonalt samarbeid hevder ofte at Norge ville klart seg uten EØS. «De største eksportørene ville klart seg med en vanlig handelsavtale» er et mantra som gjentas til det kjedsommelige. At det gjentas mange ganger, gjør det ikke mer sant.

Jeg er ikke bekymret for de store. Det er de små, lokale aktørene vi burde bekymre oss for. Et stabilt og forutsigbart rammeverk er aller viktigst for små kompetansemiljøer, som utgjør hjørnestensbedrifter og viktige arbeidsplasser rundt omkring i landet vårt.

Områdene rundt Kongsvinger har betydelige skogressurser. Regionen er sterk på produksjon av innsatsvarer til bygg- og anleggssektoren. Flere nasjonalt ledende aktører innen trelastproduksjon, sponplater og bioenergi har sin virksomhet her. Industrien i Kongsvingerregionen skaper flere arbeidsplasser innen tekniske støttefunksjoner, samt forskning og utvikling.

Glåmdalen skrev tidligere i vår om byggprodusenten Mapei på Sagstua i Nord-Odal. For dem er EØS-avtalen selve forutsetningen for at de kan drive virksomhet i Norge. EØS sikrer flere hundre millioner i omsetning, investeringer og 100-150 arbeidsplasser. Uten EØS-avtalen ville investeringene trolig gått til Sverige i stedet. Korteste veien til EU er kun en times kjøretur fra Sagstua.

Nærheten til Sverige og økt konkurranse kunne vært en utfordring for Kongsvinger-regionen om vi ikke hadde avtalen med EU. Gjennom EØS konkurrerer norske og svenske bedrifter på like vilkår. Dette sikrer arbeidsplasser og styrker lokale miljøer. I stedet for å være et problem, kan Glåmdalens geografiske plassering derimot være et konkurransefortrinn med kort vei til både Oslo, Hamar, Gardermoen og Sverige.

Kongsvinger-regionen har skapt flest nye arbeidsplasser i Hedmark de siste årene. Dette ifølge Sparebanken Hedmarks Konjunkturbarometer for Innlandet 2017. Selv om glåmdalsdistriktet opplever fraflytning, skapes det altså flere jobber, og fagmiljøene styrkes lokalt. EØS-avtalen er en forutsetning for dette.

Norge er mer internasjonalt enn mange skal ha det til. Glåmdal er en del av Europa. De som sår tvil om en internasjonal avtale som EØS skaper derfor usikkerhet i stedet for lokal forutsigbarhet.