EØS fyller 25 år – hurra!

I år er det 25 år siden EØS-avtalen trådte i kraft. 25-årsjubileet ble feiret i Brussel av stats- og regjeringssjefer i EU, EUs toppledelse og EFTA/EØS-landenes statsministere Erna Solberg, Katrín Jakobsdóttir og Adrian Hasler. Det var god stemning, klemming, kyssing og taler.

I 25 år har EØS-avtalen gitt norske bedrifter adgang til EUs indre marked på like vilkår som EUs egne bedrifter. 75 prosent av norsk eksport går til EU, og hver fjerde ansatt i norsk næringsliv arbeider i eksportbedriftene. Det er derfor helt avgjørende for norske eksportbedrifter å ha friksjonsfri tilgang til de som kjøper av dem.

«Å ikke ha EØS-avtalen ville hatt negative konsekvenser for norsk økonomi, norske arbeidsplasser og folk flest. EØS-samarbeidet er derfor avgjørende for vår trygghet, velferd og verdiskaping», sa Erna Solberg i sin tale under feiringen.

Men EØS-avtalen handler om mye mer enn handel og markedsadgang. Avtalen sikrer nordmenn de samme rettigheter og muligheter som EU-borgere til å bo, arbeide og studere i 30 andre land, samt tilgang på velferdsgoder som barnetrygd og helsehjelp – uavhengig av hvilket land man oppholder seg i.

Det er en grunn til at flere briter, i disse brexit-tider, søker om statsborgerskap i andre EU-land. Privilegiet til å studere og arbeide i 30 andre land, uten hindringer, er lett å ta for gitt når det har vært realiteten i 25 år.

Donald Tusk, president i Det europeiske råd, takket EØS-landene for det gode samarbeidet. «I løpet av disse årene – sammen med Norge, Island og Liechtenstein – har vi jobbet sammen som en familie, bygget et bedre Europa for alle våre innbyggere», sa Tusk.

I 25 år har Norge vært engasjert i det europeiske samarbeidet. EØS-avtalen har gjort det enklere for Norge og EU å utvide samarbeidet og lage avtaler på flere områder. I dag har Norge over 70 avtaler med EU, blant annet innenfor migrasjon, justis og klima – utfordringer som krever felleseuropeiske løsninger.

«Vi deler ikke bare interesser, men også et verdifellesskap med våre partnere i EØS. Vi må sikre gode europeiske løsninger på de utfordringene som våre og EUs borgere står overfor. Det er spesielt viktig i en urolig tid der nasjonalisme og proteksjonisme vinner terreng», sa Solberg.

EØS-avtalen har aldri hatt større oppslutning hos det norske folk enn nå. Likevel er det krefter som ønsker å reforhandle eller kvitte seg med avtalen. Men EØS-avtalen vil aldri kunne erstattes med en bedre løsning for det norske folk. Storbritannia – med 66 millioner innbyggere og med en mye større økonomi enn lille Norge – har ikke klart å forhandle seg frem til en avtale som tilfredsstiller deres splittende behov. Det er derfor en utopi å tro at Norge klarer det.

Gratulerer med dagen!