EØS er ikke utenrikspolitikk, Huitfeldt

«Erna Solbergs modell tjener ikke norske interesser», skriver Anniken Huitfeldt (Ap) om at Regjeringen har en egen statsråd for EØS-saker, Frank Bakke-Jensen (H) (Aftenposten 21. juli). Han forsvarer ordningen med at «EU er Norges viktigste samarbeidspartner og EØS-avtalen er avgjørende for å ivareta norske interesser» (31. juli).

Replikk ved Jan Erik Grindheim, leder i Europabevegelsen, på trykk i Aftenposten 04.08.2017

Så lenge Norge ikke er medlem av EU, fungerer EØS som en ren forvaltningsavtale og EØS-saker håndteres av de enkelte fagdepartementene, ikke Utenriksdepartementet. Den skal heller ikke sikre norske interesser, men et indre marked med like konkurransevilkår for bedrifter og felles rettigheter for arbeidstagere i de 31 landene den omfatter.

Ifølge en Difi-rapport fra 2016 er norsk EØS-forvaltning blitt mer profesjonell med dagens ordning: «De fleste sektorene har velfungerende systemer på plass for å håndtere EØS-saker på samme måte som andre saker». Det er derfor ingen grunn til at utenriksministeren overtar dette ansvaret, hverken faglig eller politisk.

Jan Erik Grindheim
Europabevegelsen

Jan Erik Grindheim

Europabevegelsens leder. Twitter: @JanGrindheim