EØS-avtalen 25 år – tid for kake eller kamp?

EØS-avtalen fyller 25 år den 2. mai. Om dette kvarte århundret er verdig en feiring, et lettet sukk eller derimot en opprustning til kamp er det svært ulike meninger om i den norske debatten.

Kommentar ved Nina Selmer, praktikant i Europabevegelsen, på trykk i Romerike Blad 26. januar

Europabevegelsen mener at EØS-avtalen er vårt desidert nest beste alternativ. Desidert nest beste fordi det neste alternativet på listen, en handelsavtale, er en urealistisk løsning uten en forståelse for hvor essensiell EØS-avtalen er for Norge. EØS-avtalen gir oss nemlig en unik mulighet til å ta del i det markedet vi sender 80% av vår eksport til. Den sikrer også nordmenns forbrukerrettigheter, helsetilbud og studiemuligheter i Europa, for å nevne noe.

EØS-avtalen er også desidert nest best fordi det beste alternativet er så veldig mye bedre. Et EU-medlemskap vil gi Norge medbestemmelsesrett, samt gi oss muligheten til å være med på å forme Europas største solidaritets- og fredsprosjekt. I 2017, når EU går inn i et nytt kapittel, er det synd at Norge som ønsker å fremme internasjonalt samarbeid og solidaritet, har valgt å ikke ha muligheten til å sitte ved det europeiske forhandlingsbordet. Å velge å vise solidaritet ved å hoppe bukk over Europa, og 500 millioner EU-borgere, blir bakvendt.

I valgåret 2017 har spørsmålet om EØS-avtalen fortjener kake eller kamp dukket opp på de fleste politiske fronter. Skulle EØS-avtalen bli skrotet har vi ikke noe alternativ å vise til. Å skulle stå som Storbritannia uten et reelt alternativ og uten noen visshet om hvordan landet deres kommer til å se ut om få år, er ikke et gunstig alternativ.

Derfor må vi i 2017 feire det evige norske gjespet; EØS-avtalen. Det er ikke alltid spennende å heise flagget for en avtale som for mange kan virke komplisert å kjedelig. Det er likevel absolutt grunn for å feire en jubilant som sikrer norske arbeidsplasser, verner om det norske klimaet og arbeider for like rettigheter over hele Europa.

Når nei-siden argumenterer for at EØS-avtalen trenger en oppgradering er deres alternativ å gå tilbake i tid, til en løsning som ikke tar innover seg hvor essensielt et tett samarbeid med EU er. Europabevegelsen ønsker derimot at EØS-avtalen gjør som mange andre tjuefemåringer; tar et skritt videre ut i livet, og står på egne ben som et fullverdig EU-medlemskap.

 

Nina Selmer
Europabevegelsen

You may also like...