EØS: 77 nye rettsakter innlemmet i EØS-avtalen

EØS-komitéen holdt nylig sitt første møte for 2016.. Her ble det vedtatt å innlemme 77 nye EU rettsakter i EØS-avtalen, deriblant en forordning om merking av energirelaterte produkter på nett. Et direktiv som omfatter større innsyn i ikke-finansielle opplysninger for investorer i større selskaper ble også innlemmet. Les mer her

You may also like...