En ny digital tidsalder for Europa

Et digitalt indre marked

Et digitalt indre marked

6. mai  lanserte Europakommisjonen sin plan for et digitalt fellesmarked i EU. Målet er å skape en bedre opplevelse for brukere og samtidig stimulere til økt vekst og innovasjon.

Lanseringen er viktig for kommisjonspresident Jean-Claude Juncker, som i sin valgkamp i fjor uttalte at et digitalt fellesmarked var en av hans høyeste prioriteringer. – Jeg ønsker at hver forbruker får de beste tilbudene og at hver bedrift får tilgang til det største markedet – uansett hvor de er i Europa, kunne han stolt kunngjøre i dag.

I den nye strategien finner vi tre hovedsatsningsområder. Disse er igjen delt inn i totalt 16 underpunkter.  Til sammen skal dette skape flere valgmuligheter for forbrukere og bedrifter, legge til rette for innovasjon, og få mer ut av det økonomiske potensialet som ligger i den digitale teknologien. Punktene skal nås innen utgangen av 2016.

Her kan du lese hele uttalelsen fra Kommisjonen.

Ny hverdag for internettbrukere
For brukere av internett betyr det at de vil få tilgang til flere tjenester enn hva som til nå har vært tilfelle. Uansett hvilket land man befinner seg skal innholdet og tjenestene være like gode. Det gjelder blant annet streaming av musikk og TV-serier, hvor tilgjengeligheten nå varierer fra land til land.

Også forbrukerrettigheter skal bli bedre. Regler skal bli håndhevet raskere og mer konsekvent enn hva som har blitt gjort. Forbrukere skal være sikre på at deres rettigheter blir ivaretatt likt, uansett hvor i EU de befinner seg.

Legger til rette for de små
På samme måte som brukere får en ny internetthverdag, er den nye strategien også godt nytt for bedrifter som tilbyr sine tjenester på nettet. De får nå tilgang til drøyt 510 millioner EU-innbyggere i de 28 medlemslandene, samt i de tre EØS-landene Island, Liechtenstein og Norge. Dette gjør de uten å måtte tilpasse seg ulike regelverk i hvert av de totalt 31 landene.

Spesielt vanskelig er det for små og nyetablerte bedrifter, med mindre ressurser. I dag er det bare syv prosent av disse som selger produkter og tjenester utenfor landet de selv holder til i. Målet til Kommisjonen er at små og nyetablerte bedrifter enklere og raskere skal kunne operer på hele det europeiske markedet.

Vil konkurrere med Facebook og Google
EU har også sett seg lei på at store amerikanske selskaper som Facebook og Google får operere nærmest uten konkurranse fra lignende europeiske selskaper. Med den nye strategien, og med tilgang til et langt større marked og likt regelverk, er håpet å løfte frem europeiske selskaper i konkurransen.

I følge Kommisjonens egen utregninger kan det digitale fellesmarkedet føre til en verdiskapning på så mye som 250 milliarder euro, eller omtrent 2120 milliarder norske kroner, over en fem års periode. Det vil også skape sårt tiltrengte jobber, særlig for unge mennesker.

You may also like...