En meget god avtale for Norge

For få dager siden ble Norge og EU enige om nye EØS-midler. Statsråd Vidar Helgesen (H) og hans forhandlere fikk til en meget god avtale.

Kommentar ved leder av EB Vestfold, Johnny Olsrud, på trykk i Tønsberg Blad 29. juli 2015

Samlet utlegg for EFTA-landene Norge, Island og Liechtenstein blir 2,8 milliarder euro for hele perioden på sju år – ca. 25 milliarder kroner. Dette er en økning på vel 11 prosent. Det tilsvarer omtrent inflasjonsjusteringen for mottakerlandene. Da forhandlingene startet, var EUs krav på 84 prosent over forrige sum.

Midlene varer tradisjonelt i fem år, men er denne gangen utvidet til sju for årene 2014-2021. Pengene et bidrag til å utjevne økonomiske og sosiale forskjeller i EU. EØS-midlene bidrar til vekst og utvikling i Europa, som er Norges viktigste eksportmarked.

EØSAnniken Huitfeldt (Ap), leder i Stortingets utenriks- og forsvarskomité, er fornøyd med avtalen.
– Jeg er meget tilfreds med at forhandlingene har kommet i havn. Norge bidrar med betydelige beløp til mange EU-land i en vanskelig økonomisk situasjon, mens norsk næringsliv får gode muligheter gjennom avtalen, sier hun.

Avtalen om de nye EØS-midlene innebærer også at norsk sild og makrell vil få tollfri kvoteadgang til det europeiske markedet. Filet og bearbeidede produkter som fryst makrell og fersk sild har fått nye kvoter, mens nåværende kvoter for krydder- og eddiksild økes med 50 prosent.

– Jeg er svært tilfreds med at vi nok en gang har fått til markedsforbedringer for norsk sjømat, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) om Norges viktigste marked.

Hvordan skal pengene brukes? Regjeringen håper at midlene først og fremst skal stimulere til nyskapning og vekst gjennom innovasjon, forskning og utdanning og økt mobilitet i det europeiske arbeidsmarkedet. Slik kan den altfor høye arbeidsledigheten blant ungdom i Europa bekjempes.

Samtidig vil regjeringen legge vekt på å styrke Europas energisikkerhet og bidra til en offensiv klimapolitikk. Deler av midlene skal også settes av til å styrke demokratiske prosesser og respekten for menneskerettigheter.

Blant annet er målet å styrke romfolks levekår slik Europabevegelsen har reist krav om. Regjeringen vil også prioritere tiltak for å bekjempe grenseoverskridende kriminalitet, blant annet i arbeidslivet.

 

Johnny Olsrud
Europabevegelsen Vestfold

 

You may also like...