En historisk og viktig dag

Europaparlamentet sendte i dag et klart signal til Orbán og Ungarn. Den antidemokratiske retningen landet har beveget seg i kan ikke aksepteres.

I det som var et historisk øyeblikk gikk i dag Europaparlamentet inn for å aktivere artikkel 7 i traktaten om Den europeiske union mot Ungarn.

Heidi Nordby Lunde, leder i Europabevegelsen. Foto: Stortinget.

– Det er viktig og helt rett at Europaparlamentet sender dette klare signalet til Orbán og hans regjering. Måten de konsekvent har svekket demokratiet i Ungarn på er ikke et EU-medlemsland verdig. Det undergraver de verdiene unionen skal stå for, sier Heidi Nordby Lunde, leder i Europabevegelsen.

Artikkel 7 er det kraftigste verktøyet EU har for å straffe egne medlemsland. I ytterste konsekvens kan det føre til at Ungarn blir fratatt stemmeretten sin i unionen. For at forslaget skulle vedtas krevdes det to tredels flertall. Med 448 stemmer for og 198 mot ble det sikret med god margin.

Grunnen til at man har kommet dit at parlamentet vil starte denne prosessen mot Ungarn, er at landet i flere år har beveget seg i en antidemokratisk retning. Det gjelder blant annet innskrenking av ytringsfriheten, økt kontroll over domstolene og endring av grunnloven i regjeringens favør. Dråpen som fikk begeret til å renne over er lover som vil stoppe innvandrere og gjøre livet vanskeligere for opposisjonen og organisasjoner som ikke faller i smak hos landets regjering.

– Utviklingen vi har sett i Ungarn er i strid med hva som står i traktaten EUs medlemsland skal følge. Dette har også spredd seg til andre land, da særlig Polen. Nå er det på tide at det settes en stopper for denne uønskede utviklingen, sier Nordby Lunde.

Dersom artikkelen faktisk skal aktiveres krever det at alle de andre medlemslandene er enig om det, noe Polen vil sette en stopper for.

– Selv om dette sender et tydelig signal, er det er synd at denne prosessen antageligvis stopper her. Likevel håper jeg at dette bidrar til en endring, avslutter Europabevegelsens leder.