En fullverdig utredning ønskes velkommen


– Europabevegelsen har tidligere støttet en utredning av Norges tilknytning til Europa gjennom EØS-avtalen, forutsatt at det selvsagt også innebærer en utredning av fullt medlemskap, sier Heidi Nordby Lunde, leder i Europabevegelsen.

Europautredningen fra 2012 bidro med verdifulle perspektiver på Norges tilknytning til det øvrige Europa. Europabevegelsen støtter opp om arbeid for en mer omfattende og helhetlig europakunnskap.

– Derfor stusser vi selvsagt på at Hurdalsplattformen kun skal utrede erfaringene fra nærstående land utenfor EU som har alternative avtaler med EU. Vi kan ikke se noen nærstående land som har alternative avtaler som er bedre enn et fullt medlemskap eller EØS-avtalen.

Den nye regjeringen skal «gjennomføre en utredning for å vurdere erfaringene fra EØS-samarbeidet de siste 10 år. I den forbindelse skal det blant annet utredes erfaringene nærstående land utenfor EU har med alternative avtaler med EU».

Ut av de snedige formuleringene kan en tolke at regjeringen vil utrede alternativer til EØS-avtalen – uten å inkludere fullverdig EU-medlemskap som ett av dem. En utredning av erfaringene fra «nærstående land» burde åpenbart inkludert erfaringene Sverige, Finland og Danmark har gjort seg som fullverdige EU-medlemmer.

Vi mener selvsagt at det er i norsk interesse å bli fullverdig medlem av det fellesskapet vi i så stor grad er avhengige av, for å sikre bærekraftig økonomisk vekst i robuste demokratier der innbyggernes rettigheter står sterkt.