Én av tre ønsker norsk EU-medlemskap

Faksimile fra Klassekampen

Én av tre nordmenn ville ha stemt ja til norsk EU-medlemskap. For første gang er EØS-motstanden på under tjue prosent. 

Tallene fra Sentio, på vegne av Nationen og Klassekampen, inngår i en trend man har sett over lengre tid: EØS-avtalen har jevnt høy støtte hos folk flest. Samtidig er det stadig flere som ser positivt på norsk medlemskap i EU.

Tallenes tale

På den nyeste målingen sier 65,1 prosent ja til EØS-avtalen, og bare 19,4 prosent nei. Også når man ser på alle landsdelene hver for seg,  samt by/land-fordelingen, er det et klart flertall for avtalen, i alle grupper.

Det er også endringer i synet på norsk EU-medlemskap. Andelen som ville stemt ja til EU-medlemskap stiger til 34,1 prosent. Nei-andelen synker til 54,1 prosent.

Bred støtte på tvers av partier

At 72-90 prosent av AP-, Høyre-, KrF-, Venstre-, og MDG-velgere sier ja til EØS-avtalen kommer kanskje ikke som noe sjokk på noen, men det er verdt å merke seg at avtalen også er populær lengre ute på venstresiden.

Blant SV-velgere er det hele 72 prosent – mer enn to av tre – som sier ja til EØS, og kun 12 prosent som er mot. Dette til tross for at partiet selv er svært EØS-kritisk. Selv Rødt-velgere er delt, selv om partiet vil skrote alt som har rot i EU-samarbeidet. 40 prosent av Rødt-velgere sier ja til EØS-avtalen, og 39 prosent nei.

En ny debatt på vei?

Pilene peker i riktig retning. Det har de gjort over lengre tid. Med et udiskutabelt flertall for EØS-avtalen – og stadig flere som vurderer et fullverdig norsk medlemskap – er det enkelt å se for seg at vi i fremtiden vil legge fra oss EØS-debattten og bytte den ut med en EU-debatt.

I Europabevegelsen ønsker vi selvfølgelig at enda flere skal se de positive sidene ved et norsk EU-medlemskap, og vi ser svært positivt på fremtidsutsiktene.