EFTAs ministermøte om brexit og handel

EFTA har i dag holdt sitt halvårlige ministermøte, hvor ministerne diskutere konsekvensene av Storbritannias mulige utmelding av EU, og potensielle fremtidige handelsavtaler med Storbritannia og andre tredjeland.

Det ble også lagt vekt på hvor viktig det er å legge til rette for stabilitet og forutsigbarhet i overgangen til et nytt juridisk rammeverk i forholdet til Storbritannia.

Les mer her

You may also like...