EFTA-landenes forbrukerinteresser må sikres!

EFTA/EØS-landene må benytte seg av de mulighetene som finnes for formell tilgang til informasjon om de pågående TTIP-forhandlingen mellom USA OG EU, sier direktøren for det europeiske forbrukerrådet, Monique Goyens. Hun peker spesielt på EFTA/EØS Joint Parliamentary Committee og EEA Consultative Committee som egnede organer for en slik formalisert orientering. «EØS-landene bør være sikre på at deres forbrukerinteresser blir ivaretatt», sier hun.

Her kan du lese mer.

Kirsti Methi

Generalsekretær i Europabevegelsen. Twitter: @kirstimethi

You may also like...