EFTA-hemmelighold

For 202. gang skal det viktigste organet i EØS-systemet i dag gjøre Norge enda mer EU-integrert. EØS-komiteen vil etter alt å dømme i dag enstemmig vedta å innlemme 92 nye EU-rettsaker i EØS-avtalen. De fleste av disse omhandler veterinære og fotosanitære forhold – altså dyrehelse og mattrygghet.

På dagsorden står også den evige saken om den såkalte «backloggen» av EU-rettsakter som allerede burde ha vært inkorporert i EØS-avtalen, men som av ulike årsaker (som er hemmelig) er forsinket i henhold til den forventede tidsplanen for innlemmelse.

EØS-komiteen skal også forberede EØS-rådets 44. møte, som finner sted i november. Dette er toppmøtet ingen journalister skriver om.

Dette er det øverste organet i EØS-strukturen der EU og EFTA/EØS-landene møtes på politisk nivå. Som regel møter EFTA-landene på ministernivå, men EU som oftest møter med representanter fra EUs utenrikstjeneste, EEAS. Men hva som sies i disse møtene er hemmelig og det organiseres heller ingen pressekonferanse etter møtene.

Dagsorden for EØS-rådets møter er vanskelig tilgjengelig. Er du interessert, anbefaler jeg EUs ministerråd sin hjemmeside. De legger ut dagsorden regelmessig og i god tid før møtet. Det er ingen automatikk i at EFTA publiserer denne på sine nettsider, men det skjer – dog noe uregelmessig. Men hvem bryr seg egentlig om hva toppmøtet mellom EFTA og EU skal behandle?

Skulle du likevel fatte interesse for de viktigste fora i Norges EØS-liv, så er det beklageligvis slik at referatene fra disse møtene er hemmelig. Men det er håp – du kan søke om innsyn og dermed kanskje kan få tilgang på referatene!

Det skrives mye om hemmelighold i handelsforhandlingene mellom EU og USA, men hvem etterspør vel informasjon om alle de på pågående forhandlingene om handelsavtaler som EFTA – og dermed Norge – er involvert i? For øyeblikket forhandler EFTA med Algerie, Honduras, Georgia, India, Indonesia, Malaysia, Filippinene, Russland, Hviterussland, Kazakhstan, Thailand og Vietnam.

Det skrives bøker om hvordan journalister og andre som er involvert i Norges samarbeid med EU skal finne kilder og hvilke arenaer de skal oppsøke for å rapportere nyheter og for å holde seg oppdatert. EFTA og dets organer rapporteres det lite om. Den ekstreme graden av hemmelighold er knapt nevnt av noen. Ei heller norske myndigheter som er mest opptatt av å legge skylden på de andre EFTA-landene når det gjelder hvorfor det er slik. For hvem bryr seg om EFTA når EU finns?

You may also like...