Det Europa vi vil ha – rettferdig, bærekraftig, demokratisk og inkluderende

Europe Polygon Triangle Map BlueSammen med over 230 andre organisasjoner har Europabevegelsen undertegnet oppropet «Det Europa vi vil ha».

Oppropet har kommet i stand på initiativ fra European Movement International, WWF, Concord, European Women’s Lobby og European Youth Forum. Sammen med de mange organisasjonene fra sivil sektor og arbeidstakerorganisasjonene har de samlet seg om en uttalelse som tar europeiske verdier til forsvar.

I en tid der demokrati, likhet, solidaritet, bærekraft, rettsstat og menneskerettigheter er satt under press er det viktig å minnes det vi har oppnådd i Europa de siste 60 årene. Sammen har vi stått opp for det som har gitt oss fred og kun sammen kan vi gå en fredelig fremtid i møte.

Les mer hos European Movement International

Les hele uttalelsen på ulike språk her og se hvem som har signert. Enkeltindivider kan også signere på oppropet.

English

Français

Polski

Español

You may also like...