Category: Newsflash

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen

Samferdselsnytt fra EU-delegasjonen

Nyhetsbrevet omtaler blant annet det nederlandske formannskapets prioriteringer på transportområdet, status for jernbanepakke IV og for luftfartspakken som ble lagt...