Category: Newsflash

Weekly European Agenda 4.-8. September

Weekly European Agenda 4.-8. September

Day-by-day Monday 4 September EP: DROI, SEDE, CONT, ECON, ITRE, IMCO, CULT, LIBE, AFCO, FEMM Informal Agriculture and Fisheries Council...

Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket

Retningslinjer for videreutvikling av det transeuropeiske transportnettverket

Åpen konsultasjon om gjennomføringen av TEN-T igangsatt av Kommisjonen 1.8.2017. Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1315/2013 av 11. desember 2013 omhandler...

Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk

Sikrere motorkjøretøyer, inkludert nye krav til dekk

Åpen konsultasjon om mulig revisjon av forordningen igangsatt av Kommisjonen 31.7.2017. Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 661/2009 av 13. juli 2009...

EU-høring om forebygging og minnelige løsninger av tvister mellom investorer og offentlige myndigheter i det indre marked

EU-høring om forebygging og minnelige løsninger av tvister mellom investorer og offentlige myndigheter i det indre marked

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 31.7.2017.

EU-høring om supercomputere

EU-høring om supercomputere

I Norge finner vi supercomputerne Vilje og Abel, drevet av henholdsvis NTNU/Metreologisk insititutt og UiO. Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 3.8.2017.

EU-høring om forebygging og minnelige løsninger av tvister mellom investorer og offentlige myndigheter i det indre marked

EU-høring om forebygging og minnelige løsninger av tvister mellom investorer og offentlige myndigheter i det indre marked

Åpen konsultasjon igangsatt av Kommisjonen 31.7.2017.