Category: Hva skjer i Norge

Har du husket å bestille europeisk helsetrygdkort til ferien?

Har du husket å bestille europeisk helsetrygdkort til ferien?

Kortet dokumenterer at du har rett til nødvendig helsehjelp på lik linje med oppholdslandets egne statsborgere.