Category: Hva skjer i Norge

ESA går mot Høyesteretts avgjørelse i verftsaken

ESA går mot Høyesteretts avgjørelse i verftsaken

EFTAs overvåkingsorgan ESA har i dag bestemt seg for å åpne en traktatbruddsak mot Norge i den såkalte verftsaken. ESA...

Europautvalgets informasjonspakker

Europautvalgets informasjonspakker

Som forberedelse til møtene i Europautvalget utarbeider Stortingets administrasjon bakgrunnsinformasjon for stortingsrepresentantene. Nå er disse informasjonspakkene tilgjengelig på stortinget.no. Denne...

Halvparten av nordmenn vil ha nasjonal styring av forsvaret

Halvparten av nordmenn vil ha nasjonal styring av forsvaret

Idet norsk forsvarspolitikk er i støpeskjeen, viser ny meningsmåling at forsvar og sikkerhet er et saksområde folk flest ønsker å...

EU viktigst, ikke Storbritannia

EU viktigst, ikke Storbritannia

Etter at 51,9 prosent av britiske velgere har sagt at de vil ut av EU, vil leder for Senterpartiet, Trygve...